Grip op de bedrijfsvoering

Software voor de complete bedrijfsvoering van staalconstructiebedrijven. Van offertecalculaties en projectplanning tot en met de facturering en de nacalculatie, MatrixMetaal voorziet erin.

Sterk in ontwerp

De voordelen van MatrixMetaal

Concurrerend calculeren

Snel en eenvoudig calculeren en met een veilig gevoel offertes uitbrengen. Volledig inzicht in materiaal en uren. En in een handomdraai alternatieve offertes uitgewerkt.

Inzicht en grip

Met MatrixMetaal Project heeft elke discipline binnen de staalbouw alle benodigde informatie onder handbereik. Maximaal inzicht in de bedrijfsvoering, maximale grip op alle bedrijfsprocessen.

Plezieriger werken

Software moet eenvoudig en snel te gebruiken zijn. MatrixMetaal is zeer toegankelijk, kenmerkt zich door gebruiksgemak en zorgt voor plezier tijdens het dagelijkse gebruik.

De kenmerken van MatrixMetaal

Kenmerken:

Alle projecten van A tot Z in één pakket

Voor staalbouwers, door staalbouwers

MatrixMetaal is samen met een aantal Nederlandse constructiebedrijven ontwikkeld. Alle gegevens die projectgebonden zijn, worden hierin centraal en gestructureerd opgeslagen. Hierdoor ontstaat een efficient systeem dat tijdwinst oplevert en faalkosten reduceert. Het systeem ondersteunt ondermeer de volgende werkzaamheden:

 • Relatiebeheer, automatisch brieven en faxen maken, telefoonnummers en e-mail-adressen opzoeken
 • Integratie met voorcalculatie (aparte module MatrixMetaal Calculatie)
 • Genereren en opvolgen van offertes en versturen van opdrachtbevestigingen
 • Opbouwen en beheren van een digitaal projectdossier
 • Capaciteitsplanning
 • Bestellen van materialen en uitbestedingen
 • Inkomstenregistratie
 • Budgetbewaking
 • Registreren van voorraadverbruik
 • Snel en eenvoudig verwerken van balie-orders of bonnenwerk
 • Uitgifte van productiebonnen
 • Faseren en samenstellen / beheren van vrachten
 • Nacalculeren
 • Maken van verkoopfactureren
 • Automatische termijnfacturering
 • Gedetailleerde registratie van gewerke uren in bedrijfsbureau, productie en montage
 • Maken van rapportages van gewerkte uren
 • Bepalen van onderhanden werk
 • Aansturen van de boekhouding

Efficiëncyverbetering is tijdwinst

MatrixMetaal is bedrijfsbreed inzetbaar en bedoeld voor iedereen in het bedrijf die externe contacten heeft, plus mensen als de werkplaatschef en de montageleider. De directie gebruikt het systeem o.a. als ze behoefte heeft aan inzicht in de voortgang van projecten, de effectiviteit van offertes, en de onderhandenwerkpositie. De software is onderverdeeld in een basismodule, een productiemodule, een tijdregistratiemodule en een boekhoudmodule. De basismodule omvat de functionaliteit die elk constructiebedrijf nodig heeft, de andere zijn uitbreidingen daarop.

Informatie delen

De kern van het pakket is het project- en relatiebeheersysteem. Alle relevante bedrijven, staan compleet in het systeem, met alle contactpersonen erbij. Vanuit Microsoft Word en Outlook kunnen deze gegevens worden benaderd, zodat het voor werknemers overbodig is om nog langer eigen lijsten met telefoonnummers en e-mail-adressen bij te houden. Groot voordeel van centrale opslag is dat de gegevens veel beter up-to-date blijven omdat ze intensiever worden gebruikt. Omdat voor de ontwikkeling de meest geavanceerde ontwikkeltools worden gebruikt, is relatiebeheer eenvoudig te bedienen en daardoor zeer toegankelijk: Open de kaart van de contactpersoon, klik op het e-mailadres en automatisch maakt Outlook een mailtje aan. Eenvoudiger kan het niet. De calculator gebruikt het offertebeheer om overzicht te houden over aanvragen en offertes. MatrixMetaal Calculatie is de software waarmee het werk wordt uitgerekend, Orderregistratie helpt herinneren aan aanbestedingsdata en het nabellen van de gemaakte offertes. Orderregistratie is de plek voor het vastleggen van de onderverdeling in deelprojecten en meerwerk. In het onderdeel opdrachtenbeheer legt de verkoper vast wat de afgesproken prijs is en, niet onbelangrijk, wat wel en wat niet deel uitmaakt van de opdracht. Met het consequent toevoegen van meerwerk, legt de projectleider in Orderregistratie de basis voor extra facturen. Als de offerte opdracht wordt, dan is de voorcalculatie de basis voor het budget waarop het werk moet worden gemaakt. In de nacalculatie ziet de projectleider voortdurend budget en gemaakte kosten en uren naast elkaar verschijnen, waarmee altijd direct helderheid is over voortgang en kostenontwikkeling van het project. In de fase die tussen opdrachtverkrijging en productie in zit, vindt op het bedrijfsbureau het grootste deel van de communicatie plaats, en worden grote hoeveelheden gegevens uitgewisseld. Tekenaars, projectleiders en soms ook inkopers voegen ieder het hunne toe aan het project, waardoor de productie vlekkeloos kan verlopen. Om hun werk goed te kunnen doen, moet iedereen over recente en juiste projectgegevens beschikken, deels uit externe bronnen, deels van collega’s. Tijdens de werkvoorbereiding is het dan ook mogelijk om door inzet van Orderregistratie veel tijdwinst te boeken. Tevens worden fouten voorkomen die kunnen ontstaan als de projectgegevens niet altijd direct beschikbaar zijn. De bepaling van het onderhanden werk is met MatrixMetaal geen vervelend werk meer. Zowel per order als voor het gehele bedrijf berekent MatrixMetaal met een druk op de knop het onderhanden werk. Omdat het on-line gebeurt, zijn alle ingevoerde gegevens, zoals facturen en gewerkte uren, direct in het overzicht verwerkt.

Calculatie

Offertecalculatie

De essentie voor de verkoop, productie en levering van staalconstructies is het vermogen om snel en betrouwbaar te bepalen wat het kost om een werk te maken. En omdat helaas lang niet elke calculatie opdracht wordt, is het extra belangrijk dat dat het gemakkelijk en snel gebeurt. MatrixMetaal Calculatie zorgt ervoor dat uw calculatie inzichtelijk is, en snel en goed op papier komt.

Calculatiemethodiek

In de manier waarop staalconstructiebedrijven hun calculaties maken, zitten grote verschillen. Daarom is het mogelijk om binnen MatrixMetaal Calculatie op verschillende manieren te calculeren. Allereerst kan op vier manieren het nodige materiaal worden ingevoerd:

 • Handmatig intoetsen van verkorte codes: een HE 100 A wordt ingevoerd als A100.
 • Met de muis opzoeken en aanklikken in de overzichtelijke bibliotheek.
 • Importeren vanuit alle gangbare staaltekenpakketten.
 • Eerst een possenlijst invoeren, vervolgens de ingevoerde possen uitdelen aan de hand van overzichtstekeningen.

De kosten die er naast het materiaal worden gecalculeerd, kunnen op drie verschillende manieren worden bepaald:

 • Per balk invoeren van uren.
 • Generieke opslagpercentages per kostengroep.
 • Toepassen van vooraf gedefinieerde rekenregels.

Materiaal

MatrixMetaal Calculatie bevat een breed assortiment die gangbaar zijn voor de staalconstructiebranche. Het invoerscherm voor het materiaal is het scherm waarin een calculator via het toetsenbord de uitgetrokken tekeningen invoert. De kolommen in het invoerscherm zijn eenvoudig te verwijderen en te verplaatsen. Hierdoor kan de calculator zijn eigen invoerscherm creëren, dat is afgestemd op zijn of haar manier van werken. Kopiëren en plakken van ingevoerde materialen is ook mogelijk zodat dubbel invoeren overbodig is. De invoer van materiaal vanuit een 3D staaltekenpakket verloopt zeer vloeiend. Alle toonaangevende staaltekensoftware wordt ondersteund. De prijzen die in het programma automatisch up-to-date worden gehouden, zijn afkomstig van diverse staalleveranciers. Het assortiment is veel breder dan alleen balk-, staaf-, en stripstaal, want alle kokers en buizen, plaatmateriaal, koudgewalste profielen en bevestigingsmaterialen zijn standaard in het systeem aanwezig. De prijzen worden vooraf door Matrix gecontroleerd en pas daarna via e-mail verstrekt. Hiermee kan iedereen zonder opzoekwerk een betrouwbare calculatie maken. Ook als er met aangevraagde offertes wordt gewerkt (grotere hoeveelheden kokers en buizen), kunnen deze prijzen op zeer eenvoudige manier in de calculatie worden verwerkt. Tenslotte berekent MatrixMetaal met de ingestelde kortingen en eventuele schroottoeslag de materiaalprijs. De elementenstructuur van MatrixMetaal Calculatie maakt het mogelijk om een calculatie onder te verdelen in deelcalculaties. Dat geeft inzicht in de prijsopbouw van de diverse onderdelen. Daarnaast kan de calculator op deze wijze specifiek zijn met de kosten die op het materiaal worden gezet. Wijzigingen kunnen hierdoor veel sneller worden doorgevoerd.

Bewerkingen en toeslagen

Op de materialen van het project kunt u op ieder gewenst niveau activiteiten, conserveringen en werk van derden toekennen. Dit kan per pos maar ook per merk, bouwdeel of iedere andere onderverdeling die is toegepast. Dit bespaart invoertijd en waarborgt het inzicht in de verdeling van de kosten en uren in de calculatie. Wijzigen van materiaalhoeveelheden of profielafmetingen kunnen hierdoor zonder extra inspanning worden uitgevoerd. In de kostenberekening kunnen o.a. gewicht, lengte, verfoppervlak, standaard uurtarieven en moeilijkheidsgraad als parameters worden meegenomen.

Rapportage

De gebruiker kan de rapporten zelf samenstellen. Uiteraard volgt hierdoor van elke calculatie een perfecte afdruk die precies laat zien wat belangrijk is:

 • Algemene gegevens
 • Uitgangspunten (prijsdatum en kortingen)
 • Materiaalprijzen, straal- en menieprijzen
 • Uren en overige kosten
 • Calculatietotalen
 • Kengetallen per bewerking en per kostenplaats

Offertebeheer

De calculatie ligt uiteindelijk ten grondslag aan een offerte. De calculatiemodule kan daarom volledig worden geintegreerd in het bedrijfsbeheersysteem MatrixMetaal Project- en releatiebeheer. Hier vindt beheer van aanvragen, automatisch genereren van offertes en opvolging plaats. Uiteindelijk vormt de offertecalculatie de basis voor de nacalculatie die binnen MatrixMetaal automatisch en real-time op elk gewenst moment gemaakt kan worden.

Lengte-optimalisatie

Lengte-optimalisatie

De afgelopen jaren is er een stijgende toename in het gebruik van software voor de optimalisatie van het materiaalverbruik. De voordelen spreken dan ook voor zich: minder afval; slimmer inkopen; efficienter voorraadgebruik. Het zijn voordelen die stuk voor stuk leiden tot kostenbesparing. De investering in de werkvoorbereidingsmodule zal zichzelf dan ook eenvoudig terugverdienen. Hoe werkt lengte-optimalisatie?
De gebruiker kan zelf bepalen welke optimalisatiemethode hij wil toepassen:

 • Bulk-optimalisatie
 • Mathematische optimalisatie
 • Voorraadoptimalisatie
 • Een combinatie van bovenstaande methodes

De optimalisatie gaat uit van handelslengtes, de aanwezige voorraad en de eventuele zaagrestanten uit vorige projecten die aan de voorraad zijn toegevoegd. De voorraad kan handmatig worden ingevoerd of worden geïmporteerd vanuit een voorraadbeheersysteem. De profielenbibliotheek van MatrixMetaal is tevens de basis van de module Lengte-optimalisatie. Naast de zaagprijzen worden hier ook de handelslengtes en de bij het materiaal behorende machines weergegeven. Selecties maken Voordat u kiest voor het optimaliseren van uw project, kunt u een selectie maken van de te optimaliseren materialen. Door deze materialen naar het rechterscherm te verplaatsen zijn deze geselecteerd. Daarnaast is het ook nog mogelijk een selectie te maken op basis van het type machine dat gebruikt gaat worden. De optimalisatie gaat dan uit van uw selectie en produceert precies die rapporten die op dat moment wenst.

Bulk-optimalisatie:

Bij de bulk optimalisatie wordt er in eerste instantie niet gekeken naar de meest optimale verdeling van de te zagen lengten, maar worden gelijke lengten zoveel mogelijk uit één lengte gezaagd. Dit leidt dan tot lage omsteltijden maar wel tot meer zaagafval.

Mathematische optimalisatie:

Bij deze optimalisatiemethode wordt uitgegaan van een minimaal materiaalverlies maar er wordt geen rekening gehouden met omsteltijden, waardoor in de werkplaats misschien meer tijd nodig zal zijn.

Vooraadoptimalisatie:

Het is ook mogelijk om op basis van de aanwezige voorraad te optimaliseren. Tijdens de optimalisatie wordt zoveel mogelijk voorraad gebruikt, voordat de handelslengtes in de optimalisatie betrokken worden. Alle optimalisatiemethoden Met deze methode worden alle eerder genoemde manieren van optimaliseren zo optimaal mogelijk gecombineerd.

Niet geoptimaliseerd:

Indien de gebruiker hiervoor kiest krijgt hij een volledig overzicht van de profielen die niet in de optimalisatie zijn meegenomen. Dit zijn alle profielen die gezaagd worden besteld.

Preview

Voordat u kiest voor het afdrukken van de diverse lijsten, kunt u kiezen voor het bekijken van de lijsten op het beeldscherm. Zo ziet u vooraf een overzicht van de resultaten op basis van de door u ingestelde optimalisatie. Door te kiezen voor het tabblad “details”, krijgt u een overzicht van de benodigde bruto en netto lengtes. Daarnaast ziet u precies hoe deze lengtes berekend zijn. Indien u kiest voor “Totalen”, dan krijgt u een overzicht van de totale berekening van lengtes en prijzen van het door u geselecteerde profiel. De lengte-optimalisatie zorgt voor de meest economische zaagindeling, met minimaal zaagafval en in minimale tijd uitgevoerd.

Planning

Capaciteitsplanning

Alle constructiebedrijven houden op een bepaalde manier hun beschikbare capaciteit in het oog, en houden hiermee rekening bij het calculeren en aannemen van werk. Bij het beperken van eventuele uitbestedingen speelt een goede capaciteitsplanning een grote rol. Het grootste probleem daarbij is voor de meeste bedrijven het bijwerken van de op zichzelf staande planning. Er verandert elke dag zoveel, dat de planning snel veroudert. In MatrixMetaal Orderregistratie zijn alle lopende orders met opleverdatum bekend. De software genereert hiervan een overzicht van de komende periode en telt alle te maken uren bij elkaar op. Zo wordt per kostengroep (werkplaats, conservering, montage) snel duidelijk of er misschien pieken kunnen worden afgevlakt. Omdat de ordergegevens centraal worden opgeslagen, hoeft de planning maar op één plaats te worden bijgehouden. Dit is de beste garantie voor een up-to-date overzicht.

Productiebesturing

Bedrijven die verder willen gaan dan het beheren van de projecten, kiezen voor de productiemodule van MatrixMetaal Orderregistratie. Deze software omvat de geautomatiseerde aansturing van de productie. Te produceren eenheden kunnen in productieorders worden onderverdeeld, en er kan just-in-time worden ingekocht om met zo min mogelijk ruimtebeslag en voorraadkosten te kunnen produceren. Met name de grotere bedrijven hebben hiermee gereedschap in handen om ook in de productie een verbetering door te voeren, die zowel structuur als flexibiliteit brengt.

Tijdregistratie

Urenregistratie

MatrixMetaal beschikt over een geïntegreerd tijdregistratiesysteem, waarmee op twee manieren gewerkte tijden op werknemer, project en werksoort kunnen worden bijgehouden. De eerste methode sluit aan bij de traditionele methode, die gebruik maakt van urenbriefjes, die via het toetsenbord worden overgezet in het systeem. De tweede methode registreert begin- en eindtijden, van minuut tot minuut. Het systeem berekent vervolgens hoe lang er door die werknemer aan het project gewerkt is. Het voordeel van deze methode is dat er minder onduidelijkheden en fouten in de registratie voorkomen, doordat de werknemer niet meer zelf uitrekent hoe lang hij aan een project heeft gewerkt. Deze methode wordt vaak gecombineerd met terminals in de werkplaats, die de streepjescodes van de projecten en werksoorten kunnen lezen.

Barcode scanners

In werkplaatsen wordt vaak nog met barcodescanners gewerkt. Dit zijn betrouwbare apparaten, geschikt voor een industriele omgeving. Medewerkers die op kantoor met een computer aan projecten werken, hoeven niet te registreren met een hardwareterminal, maar kunnen dat eenvoudig op hun eigen pc doen. Zowel in de werkplaats, als op kantoor, en onderweg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van tablets of smartphones om werkzaamheden en uren te registreren. MatrixMetaal voorziet in toegang tot de tijdregistratie vanaf deze mobiele apparaten. In alle gevallen drukken de geregistreerde uren direct op de nacalculatie van de orders en op het onderhanden werk en zijn er uitgebreide rapporten beschikbaar die de registraties inzichtelijk en controleerbaar maken. Het systeem blijft flexibel omdat beide systemen door elkaar kunnen worden gebruikt. Voor elke specifieke werknemer kan zo de optimale methode worden toegepast.

Boekhouding en managementinformatie

Finananciele administratie

Niemand vindt het leuk om dezelfde gegevens meer dan een keer in te typen. Zeker als het bedrijf op een gestructureerde manier geautomatiseerd is, ligt er al zoveel informatie digitaal vast, dat het jammer zou zijn als een boekhouder die met een opzichzelfstaand systeem werkt, hier geen profijt van zou hebben. Standaard zijn er exportmodules beschikbaar naar o.a. AccountView, Unit4 Multivers en Exact Globe. Koppelingen met overige boekhoudsystemen zijn op aanvraag of in voorbereiding.

Nacalculatie

MatrixMetaal beschikt over de optie om onderhanden werk posities te bepalen en na afronding van projecten een nacalculatie uit te voeren. Er vindt een analyse plaats van alle orders en deelorders ten opzichte van al het ingekochte materiaal en alle gerealiseerde uren. Hiermee heeft u op elk gewenst moment inzicht in de status en het rendement van elk project.

Wij adviseren u graag

Het ontwerpen van staalconstructies is een specialisme en vereist deskundige adviseurs. Graag geven wij u deskundig advies over de mogelijkheden van MatrixMetaal voor het produceren van staalconstructies. Bel ons of reageer via de website voor een gesprek met één van onze adviseurs. Wilt u zelf de werking en de visie van de software ontdekken? Vraag dan een demo aan.

Matrix Kenniscentrum

Kom meer te weten over de software van Matrix en raadpleeg
de informatiebronnen in het Matrix Kenniscentrum.

Bezoek ons kenniscentrum

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen voor staalbouwers?

Onze branchemanager Jacko Woutersen
staat u graag te woord.

Bel +31 88 5678 040

of ga naar onze contactpagina