Matrix Software trainingen

Matrix Software biedt trainingsprogramma's voor beginnende en ervaren gebruikers, zowel klassikaal in ons kantoor in Nijmegen als bij gebruikers op locatie. Maak uw werk zo eenvoudig mogelijk door het maximale uit de software te halen.

MatrixFrame & MatrixTools

MatrixFrame basis & staalverbindingen

Doelgroep:

 • Basiscursus voor beginnende staalconstructeurs

Trainingsonderwerpen:

 • Achtergrond staalverbindingen + praktijkvoorbeelden
 • Rekenmethodiek staalverbindingen
 • Introductie Matrix Software en staalverbindingen module
 • Uitleg gebruikersinterface
 • Schematiseren en invoeren van een 2D mechanica rekenmodel
 • Interpretatie van de mechanica rekenresultaten
 • Dimensionering en toetsing volgens de Eurocode 3 (EN 1993-1-8:2005)
 • Modelleren en optimalisatie van staalverbindingen
 • Rapportage

Kosten:

 • Vanaf € 450

Contactpersoon:

Trainingsdata:

Trainingen voor MatrixFrame, software voor beton-, staal en hout constructeurs

MatrixFrame basis liggers en raamwerken

Doelgroep:

 • Basiscursus voor beginnende constructeurs

Trainingsonderwerpen:

 • Schematiseren en invoeren van een 1D, 2D en 3D mechanica rekenmodel
 • Schematiseren en invoeren van belastingen, belastingsgevallen en belastingscombinaties
 • Interpretatie van de mechanica rekenresultaten
 • Dimensionering en toetsing volgens de Eurocode beton- en staal
 • Rapportage
 • Gebruikersinstellingen

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Contactpersoon:

Trainingsdata:

MatrixFrame gevorderden liggers en raamwerken

Doelgroep:

 • Gevorderdencursus voor constructeurs met ervaring

Trainingsonderwerpen:

 • Zie onderwerpen basiscursus, aangevuld met:
 • Genereren van belastingen, belastingsgevallen en belastingscombinaties
 • Uitgebreide gebruikersinstellingen

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Trainingsdata:


MatrixFrame basis FEM platen en wanden

Doelgroep:

 • Basiscursus voor beginnende constructeurs

Trainingsonderwerpen:

 • Schematiseren en invoeren van een mechanica rekenmodel
 • Schematiseren en invoeren van belastingen, belastingsgevallen en belastingscombinaties
 • Interpretatie van de mechanica rekenresultaten
 • Dimensionering en toetsing volgens de Eurocode beton
 • Rapportage
 • Gebruikersinstellingen

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Contactpersoon:

Trainingsdata:

MatrixFrame gevorderden FEM platen en wanden

Doelgroep:

 • Gevorderdencursus voor ervaren constructeurs

Trainingsonderwerpen:

 • Zie onderwerpen basiscursus, aangevuld met:
 • Platen op een elastische bedding
 • Mobiele lastengenerator
 • Koppeling met MatrixTools voor ponsberekening

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Trainingsdata:

MatrixKozijn

Trainingen voor MatrixKozijn, software voor kozijnfabrieken

MatrixKozijn Hout basiscursus

Doelgroep:

 • Basiscursus voor calculators/werkvoorbereiders

Trainingsonderwerpen:

 • Inrichten en beheren van de database:
  • Productentabel
  • Bibliotheek
  • Werkvoorbereidingsbeheer
 • Gebruik van MatrixKozijn Hout:
  • Invoeren van kozijnen
  • Wijzigingen doorvoeren
  • Aanzichttekeningen
  • Calculaties
  • Werkvoorbereiding
  • Diverse rapportages

Kosten:

 • € 900 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:

MatrixKozijn Hout Calculatie cursus

Doelgroep:

 • Basiscursus speciaal voor calculators

Trainingsonderwerpen:

 • Productentabel
 • Inrichten van de calculatie
 • Maken van calculaties
 • Alternatieve calculaties

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Trainingsdata:

MatrixKozijn Kunststof basiscursus

Doelgroep:

 • Basiscursus voor calculators/werkvoorbereiders

Trainingsonderwerpen:

 • Opbouw en prijsstructuur van de artikelen
 • Uittrekken en invoeren van kozijnen
 • Indelen in bouwdelen en fasen
 • Werken met calculatiegroepen

Kosten:

 • € 900 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:

MatrixKozijn Project

Doelgroep:

Basiscursus voor medewerkers bedrijfsbureau

Trainingsonderwerpen:

 • Relatiebeheer van organisaties en contractpersonen
 • Offerte- en orderbeheer
 • Projectbeheer
 • Inkoopbeheer
 • Verwerking van verkoop- en inkoopfacturen

Kosten:

 • € 900 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:

MatrixFloor & IC-Prefab

Trainingen voor MatrixFloor, IC-Prefab, CAD/CAM software voor betonfabrieken en teken/adviesbureaus.

MatrixFloor

Doelgroep:

 • Betonconstructeurs

Trainingsonderwerpen:

 • Schematiseren en invoeren van prefab betonnen systeemvloeren
 • Schematiseren en invoeren van belastingen, belastingsgevallen en belastingscombinaties
 • Interpretatie van de mechanica rekenresultaten
 • Dimensionering en toetsing volgens de Eurocode beton- en staal
 • Rapportage
 • Gebruikersinstellingen

Kosten:

 • € 450 per persoon per dag

Trainingsdata:

IC-Prefab update training voor Revit

Doelgroep:

Deze cursus is afgestemd op betontekenaars met:

 • Kennis van IC-Prefab voor AutoCAD
 • Basiskennis van Revit

Trainingsonderwerpen:

 • Opzetten van eigen modellen in Revit
 • Verwerken van modellen van BIM partners (Revit en IFC)
 • Indelen van produceerbare vloer- en wand delen
 • Detailleren van de wapening
 • Genereren van productietekeningen
 • Genereren van databestanden t.b.v. productiemachines

Kosten:

 • € 900 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:

IC-Prefab voor Revit training applicatiebeheer

Doelgroep:

De cursus is afgestemd op applicatiebeheerders met:

 • Kennis van IC-Prefab voor AutoCAD
 • Kennis van Revit

Trainingsonderwerpen:

 • Opzetten van eigen modellen in Revit
 • Verwerken van modellen van BIM partners (Revit en IFC)
 • Indelen van produceerbare vloer- en wand delen
 • Detailleren van de wapening
 • Genereren van productietekeningen
 • Genereren van databestanden t.b.v. productiemachines
 • Inrichting en beheer van IC-Prefab
 • Inrichting en beheer van Productgroepen

Kosten:

 • € 2700 per persoon per 6 dagen

Trainingsdata:

-->

Introductiecursus Revit voor de prefab betonindustrie

De Introductiecursus Revit voor de prefab betonindustrie is gericht op gebruikers die met IC-Prefab willen gaan modelleren, maar nog geen Revit ervaring hebben.

Heb je al ervaring met Revit? Bekijk dan onze Basiscursus IC-Prefab Revit Breedplaatvloeren.

We richten ons in deze introductiecursus op situaties uit de dagelijkse praktijk, waardoor de theorie direct toepasbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het importeren van (IFC-) bestanden, het toepassen van levels, legends, schedules en sheets. Onze instructeurs hebben ruime praktijkervaring in de beton vloer- en wandsystemen. De cursus richt zich dan ook op dit werkveld.

Doelgroep:

 • Gebruikers die met IC-Prefab willen gaan modelleren zonder Revit ervaring. Dit kunnen gebruikers zijn die ervaring hebben met IC-Prefab voor AutoCAD of nieuwe gebruikers zonder IC-Prefab ervaring die met IC-prefab willen modelleren in Revit.

Programma:

 • Introductie Revit
 • Interface, templates, navigatie en views
 • Stramien en levels
 • Nulpunt, project base point en survey point
 • Modelleren van vloeren, wanden, kolommen
 • Modify tools
 • Opzetten van een model
 • Families
 • Annotaties
 • Doorsneden
 • Reference lines en planes
 • Legends, schedules, sheets
 • Groups en assemblies
 • Revit links
 • Object styles, en project, shared en global parameters
 • Exporteren project instellingen
 • Line styles, arceringen, materialen
 • Modify (Create)
 • Gebruik van filters

Kosten:

 • € 1500 per persoon per 3 dagen

Trainingsdata:

Basiscursus IC-Prefab Revit Breedplaatvloeren

De basiscursus IC-Prefab Revit Breedplaatvloeren is gericht op gebruikers die IC-Prefab willen gebruiken voor 3D-modelleren en BIM-men, en ervaring hebben met Revit.

Heb je nog geen Revit ervaring? Bekijk dan onze Introductiecursus Revit voor de prefab betonindustrie.

In deze basiscursus leer je werken met IC-Prefab onder Revit. We maken gebruik van voorbeelden uit de recente praktijk, waardoor je de opgedane kennis direct kunt toepassen in je eigen werk. Onze instructeurs hebben ruime ervaring in het gebruik van IC-Prefab in de praktijk.

Doelgroep:

 • Gebruikers die met IC-Prefab willen gaan modelleren met Revit ervaring.

Programma:

 • Introductie IC-Prefab
 • Productgroepen
 • Templates en onderhoek
 • Sectie
 • Macro
 • Platen, platenboek en exports
 • Tekenen, opsplitsen en indelen van vloervelden
 • Plaatsen en controleren materialen
 • Nummeren
 • Filters IC-Prefab
 • Wapening
 • Export naar IC-ELMS, platenboek en fabriek
 • Genereren IFC-bestand
 • Tekenen randkisten
 • Gebruiken van een onderlegger
 • Overnemen van een vloerveld uit een IFC-onderlegger
 • Converteren inbouwmaterialen uit onderleggers
 • Samenstellen van sheets
 • Toevoegen extra wapening in- en op de plaat
 • Tekenen van 3D korven

Kosten:

 • € 1500 per persoon per 3 dagen

Trainingsdata:

Matrix Interoperabiliteit/Cloud

Matrix Interoperabiliteit/Cloud voor beginners

Doelgroep:

 • Matrix IO/Cloud cursus voor beginners

Trainingsonderwerpen:

 • Begrijpen wat interoperabiliteit is en waarom het belangrijk is in de structurele engineering.
 • Leren hoe gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende softwaretools.
 • Praktisch hands-on ervaring opdoen met het integreren van Excel, Revit en Grasshopper.

Cursusstructuur:

 • Definitie van interoperabiliteit en de voordelen ervan.
 • Rol van interoperabiliteit in de bouw- en constructie-industrie.
 • Importeren en exporteren van gegevens tussen Excel en andere software.
 • Gebruik van gestructureerde gegevens voor efficiënte workflows.
 • Verkennen van de connectiviteit tussen Revit en andere software.
 • Overdracht van geometrieën, gegevens en modellen.
 • Basisbeginselen van Grasshopper en parametrisch ontwerpen.
 • Integratie van Grasshopper in de structurele workflow.
 • Casestudy's en praktische voorbeelden van interoperabiliteitsscenario's.
 • Hands-on sessies om de geleerde concepten in de praktijk te brengen.
 • Verkenning van opkomende trends en technologieën in interoperabiliteit.
 • Mogelijkheden voor verdere verdieping en specialisatie.

Kosten:

 • Op aanvraag

Trainingsdata:


MatrixMetaal

Trainingen voor MatrixMetaal, software voor staalbouwers

MatrixMetaal Calculatie

Doelgroep:

 • Basiscursus voor calculators zonder kennis van MatrixMetaal

Trainingsonderwerpen:

 • Opbouw en prijsstructuur van de materiaalbibliotheek
 • Uittrekken en invoeren van materiaal vanaf overzichten
 • Bepalen materiaalkosten
 • Indelen in bouwdelen
 • Bepalen kosten voor arbeid, conservering, materieel e.d.
 • Margebepaling
 • Rapportage

Kosten:

 • € 500 per persoon per dag

Trainingsdata:

MatrixMetaal Project

Doelgroep:

Basiscursus voor medewerkers bedrijfsbureau

Trainingsonderwerpen:

 • Relatiebeheer van organisaties en contractpersonen
 • Offerte- en orderbeheer
 • Projectbeheer
 • Inkoopbeheer
 • Verwerking van verkoop- en inkoopfacturen

Kosten:

 • € 1000 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:


Advance Steel

Trainingen voor Autodesk Advance Steel, CAD/CAM software voor de staalbouw

Advance Steel Basistraining

Doelgroep:

 • Beginnende Advance Steel tekenaars met basiskennis van AutoCAD

Trainingsonderwerpen:

 • Opzetten van stramienlijnen
 • Modelleren van staalconstructies
 • Maken van kopplaat verbindingen en windverbanden
 • Manipuleren van staaldelen
 • Toekennen van positie- en merknummers
 • Maken van stuklijsten
 • Automatisch maatvoeren van staaldelen
 • Maken van staaloverzichten
 • Genereren van werkplaatstekeningen
 • Aanmaken machinesturingsbestanden
 • Gebruikersprofielen
 • Gebruikersverbindingen
 • Tekeningcontrole
 • Uitvoeren van revisies

Kosten:

 • € 1500 per persoon per 3 dagen

Trainingsdata:

25 + 26 + 27 juni 2024

Advance Steel Gevorderdentraining

Doelgroep:

 • Ervaren staaltekenaars met kennis van Advance Steel

Trainingsonderwerpen:

 • Structuur instellingen in databases (Management Tools)
 • Instellingen voor uitwerken pos- en merkentekeningen
 • Inrichten maatvoering pos- en merkentekeningen
 • Uitleg over gebruik en aanpassen van posvlaginstellingen
 • Uitleg en opzet van (nieuwe) tekenprocessen
 • Uitleg over gebruik en aanpassen van stuklijsten en stuklijsten op tekening
 • Lassymbolen
 • Overige onderwerpen: model browser, level symbols, Nederlandse teksten in revisietabellen, gebruik van aluminium (combiprofielen) en modelleren van beton.

Kosten:

 • € 1000 per persoon per 2 dagen

Trainingsdata:

Heeft u vragen over één van onze softwareproducten?
Onze specialisten staan u graag te woord.

of ga naar onze contact pagina

Make it with Matrix

We're hiring

Onze groeiende organisatie is op zoek naar het volgende teamlid. Bekijk onze vacatures en word lid van het Matrix-team!

Vacatures