ICT~Office Voorwaarden

Daar waar de Matrix Software licentie & leveringsvoorwaarden niet in voorzien, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene voorwaarden van de ICT brancheorganisatie ICT~Office van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De inhoud van deze voorwaarden zijn beschreven in de module "Algemeen", aangevuld met specifieke voorwaarden per product of dienst in aanvullende modules:

 

Module 00: Algemeen
Module 01: Licentie voor programmatuur
Module 02: Ontwikkeling van programmatuur
Module 03: Onderhoud van programmatuur
Module 04: Application service provision, software as a service en computerservice
Module 05: Ontwikkeling en onderhoud van een website
Module 06: Webhosting
Module 07: Detacheringsdiensten
Module 08: Opleidingen en trainingen
Module 09: Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10: Overige diensten
Module 11: Verkoop van ICT-, telecommunicatieen kantoorapparatuur en andere zaken
Module 12: Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 13: Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 14: Toegang tot internet
Module 15: Telecommunicatiediensten
Module 16: Financiering en leasing van ICT