Samenvatting

De matrixframe & matrixtools Onderwijsversie is een bundel van alle commerciële softwaremodules voor het berekenen van staafwerk- en plaatvormige constructies. De versie is bedoeld voor studenten, docenten en afstudeerders en kan als stand alone versie of binnen een netwerk van de universiteit of hogeschool worden toegepast.

matrixframe Onderwijsversie

De matrixframe Onderwijsversie bestaat uit:

Mechanica

 • 1D liggers
 • 2D balkroosters
 • 2D raamwerken
 • 2D vakwerken
 • 3D raamwerken
 • 3D vakwerken
 • FEM vlakke platen
 • FEM wanden
 • Lineair elastisch (LE) en Niet Lineair Elastisch (NLE) analyse
 • Statische en dynamische analyse

Normtoetsing

 • Lasten en combinaties: EC1
 • Beton ontwerp & controle: EC2
 • Staal ontwerp & controle: EC3
 • Staalverbindingen ontwerp & controle: EC3
 • Hout ontwerp & controle: EC5

matrixtools Onderwijsversie

De matrixtools Onderwijsversie bestaat uit:

Mechanica:

 • Bepalen van doorsnedegrootheden
 • Rekenblad belastingen

Hout:

 • Doorsnedecontrole hout
 • Knikcontrole houten

Staal:

 • Doorsnedecontrole staal
 • Knikcontrole staal
 • Doorsnede classificatie
 • Torsie in I-vormige doorsneden
 • Lasberekening
 • Profielenbibliotheek

Beton:

 • Wapening doorsnede op buiging, afschuiving en wringing
 • Wapening doorsnede op buiging en normaalkracht
 • M-Kappa en M-N-Kappa diagrammen
 • Pons in vloeren
 • Capaciteit op buigende momenten
 • Capaciteit op dwarskracht
 • Momentenverloop in punt- en lijnvormige ondersteunde platen
 • Berekening gedrukte elementen in geschoorde, ongeschoorde en schorende raamwerken
 • Kruisjesmethode (TGB1990)

Metselwerk:

 • Berekening oplegdetail metselwerk
 • Geconcentreerde belasting metselwerk
 • Berekening gesteunde wanden
 • Berekening Metselwerk kolom
 • Stabiliteitsberekening metselwerk

Beton+ en Staal+:

 • Brandwerendheid beton
 • Pons advanced
 • Brandwerendheid staal

Houten balklagen:

 • Balklagen in vloeren en daken
 • Gordingen
 • Sporen
 • Stijlen

Staalverbindingen:

 • Geboute kolom-ligger verbinding
 • Geboute ligger-ligger verbindingen
 • Geboute ligger-dwarsdrager verbindingen
 • Geboute voetplaat verbindingen
 • Geboute kruis-, knie-, T- en T-90° verbindingen
 • Gelaste X-verbindingen
 • Gelaste T- en Y-verbindingen
 • Gelaste K- en N-verbindingen
 • Gelaste KT-verbindingen
 • Hoekstaal ligger-dwarsdrager aansluitingen
 • Hoekstaal kolom-ligger aansluitingen
 • Diverse verbindings- en aansluitingsdetails

Geotechniek

 • Invoer van sonderingen en de grondopbouw
 • Drukpaal
 • Buigpaal
 • Trekpaal
 • Fundering op staal
 • Beddingsconstante