Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Staalbouw Producten MxFrame - 2D/3D Raamwerken

Staalbouw


Nieuws Klant aan het woord Tekenbureaus Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Projecten Downloads Links Info aanvraag

Advance Steel Steel Projects MxMetaal - Calculatie MxMetaal - Project TREPCAD MxFrame - 2D/3D Raamwerken MxFrame - Verbindingen Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixFrame - 2D/3D raamwerken


>Klik hier voor de productbrochure

MatrixFrame

MatrixFrame is de verzamelnaam voor een aantal programma's waarmee snel en eenvoudig constructies kunnen worden berekend. Dit kunnen eenvoudige spanten zijn maar ook complexe driedimensionale raamwerken behoren tot de mogelijkheden. Een aantal van de onderdelen is speciaal afgestemd op het vakgebied staal in al zijn facetten. Omdat niet iedereen even ver wil gaan in het maken van constructieberekeningen, is de software modulair opgebouwd.

Wie voor elke situatie optimaal gereedschap wil, kiest modules als 2D en 3D, de lastengenerator, en zelfs Brandwerendheid en Wateraccumulatie. Wie af en toe een eenvoudige spantberekening wil kunnen maken, kiest voor MatrixFrame LT Staalbouw en beschikt daarmee met een minimale investering over professioneel gereedschap.

Deze productbeschrijving laat zien hoe u met MatrixFrame snel een constructief ontwerp opzet en berekent, zodat u uw opdrachtgevers en controlerende instanties een economisch en technisch verantwoorde constructie kunt aanbieden.

Werkwijze

Een van de voorwaarden voor gebruiksvriendelijkheid is duidelijkheid in opbouw. In MatrixFrame wordt elk onderdeel opgebouwd uit een hoofdstuk, een onderdeel en een functie. Deze stappen zijn elke keer hetzelfde zodat u ook als u wat minder vaak gebruik maakt van het programma snel resultaten kunt behalen.

MatrixFrame kunt u zowel via tabellen als grafisch aansturen. Tabellen zijn natuurlijk handig om overzicht te houden op bijvoorbeeld de afmetingen maar via de grafische invoer is de vorm van een constructie sneller opgezet. In de praktijk wordt meestal een combinatie van deze twee methoden gebruikt. Het model wordt dan opgezet via de grafische interface en vervolgens gebruikt men de tabellen om wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld de afmetingen.

Niet alleen het snel opzetten en doorrekenen van een constructie is belangrijk maar ook de mogelijkheid tot wijzigen zonder extra werk is een van de uitgangspunten.

Opzetten van een staalconstructie

Met MatrixFrame 2D raamwerken kunt u een staafconstructie opzetten door zelf de staven en knopen te tekenen. Daarnaast bevat MatrixFrame tal van hulpmiddelen om constructies snel te tekenen. Een paar daarvan noemen wij hieronder:
- Invoeren van een constructie op basis van stramienen
- Hernummeren van staven, knopen, profielen en opleg-gingen.
- Profielenbibliotheek met alle ARBED-, VEST- en AVB-profielen
- Raatliggers op basis van HEA en IPE

Als u ook het tekenwerk van het project uitvoert, kunt u nog meer tijd besparen door gebruik te maken van de DXF-invoer of van de PSS-koppeling met ProSteel 3D Staaltekenen.

Belastingen en combinaties

Nadat het ontwerp is getekend, is de volgende stap belastingen definiëren. Dit kan op twee manieren. U kunt natuurlijk zelf belastingen aanmaken maar het is eenvoudiger om de lastengenerator te gebruiken. Deze uitbreidingsmodule genereert aan de hand van een wizard alle benodigde belastinggevallen en belastingscombinaties volgens de Nederlandse norm (NEN6702) Eventueel is er een module beschikbaar waarmee u lasten volgens de eurocode 1 kunt genereren. Deze kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld een constructie in het buitenland gaat bouwen.

In de wizard wordt o.a. een contouranalyse gedaan zodat MatrixFrame weet welke belasting aangemaakt moeten worden, waar winddruk en zuiging zullen optreden of bijvoorbeeld de ophoping van sneeuw. U kunt het voorstel zelf altijd wijzigen om in afwijkende gevallen toch tot het door u gewenste resultaat te komen. 

Resultaten

Nadat de belastingen zijn gemaakt kan het model doorgerekend worden. In eerste instantie is het een lineair-elastische berekening waaruit u de volgende rekenresultaten gepresenteerd krijgt
- De krachtsverdeling op de knopen en de verplaatsingen van de knopen
- Staafkrachten en -verplaatsingen van momenten, dwarskrachten en normaalkrachten.
- Oplegreacties, met controle op de som van de lasten en de som van de reacties

Toetsing staalprofielen

De volgende stap in het proces is het controleren van de constructie aan de hand van de staalnorm NEN6770/6771 en/of EC2. Hiermee worden alle onderdelen van de constructie getoetst aan de eisen die worden gesteld door de overheid:
- Doorsnede-, knik- en kiptoetsing
- Torsie- en torsiekniktoetsing
- Geïntegreerde berekening voor kniklengte in geschoor-de en ongeschoorde raamwerken
- Berekening van 2e orde momenten voor kolommen en liggers (steunmomenten)
- Automatische profielclassificatie
- Onafhankelijke plaatsing van kipsteunen op boven- en/of onderflens.
- Toetsing doorbuiging volgens NEN6702 (onmiddellijke en einddoorbuiging)
- Mogelijkheid tot verlopende hoogte in liggers, of raatliggers
- Automatische profieloptimalisatie eventueel met herberekening

Hoedliggers

Met deze aparte module is het mogelijk om IFB profielen (hoedliggers) te controleren op sterkte en stabiliteit. Er wordt een bibliotheek meegeleverd met IFBA, IFBB, SFB, THQ en ASB liggers.

Brandwerendheid

Brandwerendheid of brandveiligheid zijn de meest besproken punten ten aanzien van staalconstructies. Het algemene beeld is nog steeds dat staalconstructies niet brandveilig zijn. We weten wel beter maar het gaat erom hoe dat naar een bouw- en woningtoezicht aannemelijk kan worden gemaakt.

Matrix heeft daarom, in samenwerking met TNO, en in opdracht van “Bouwen met staal” het Brawesta pakket ontwikkeld. Deze functionaliteit is natuurlijk ook beschikbaar binnen MatrixFrame. Alle benodigde belastingen e.d. worden dan automatisch voor u gegenereerd, zodat u er eenvoudig mee kunt rekenen. U kunt verschillende bekledingen en afwerkingen in de berekening meenemen.

Na het uitvoeren van de berekening kunt u aan de hand van duidelijke grafieken en rapporten aantonen hoe de brandveiligheid van uw constructie gewaarborgd wordt.

Regenwateraccumulatie

Een vraag die vaak wordt vergeten is hoe het zit met de ophoping van water. De laatste jaren komt hierin verandering doordat er enkele ongelukken hebben plaatsgevonden die te wijten zijn aan dit fenomeen.

Volledig geïntegreerd binnen MatrixFrame 2D Raamwerken is de optie voor het automatisch laten genereren van het maatgevende belastinggeval regenwater in de evenwichtssituatie.

MatrixFrame 2D en 3D

Naast MatrixFrame voor 2D raamwerken kunnen ervaren constructeurs beschikken over de Professionele 3D omgeving voor het berekenen van ruimtelijke constructies, waarbij ruimtelijke effecten een rol spelen.

Kenmerkend is het grote grafische werkvlak waardoor het ontwerpen van grotere constructies transparanter wordt. Alle geavanceerde functionaliteiten die een constructeur zich kan wensen, zijn in deze omgeving tegelijkertijd beschikbaar.

MatrixFrame LT

MatrixFrame LT is een speciale bundeling van verschillende modules van MatrixFrame. Dit zijn die modules die het meest gebruikt worden door bedrijven die regelmatig klein rekenwerk hebben, maar het niet als hun dagelijks werk beschouwen.
Door deze modules te combineren met enkele beperkingen is een rekenpakket gemaakt met een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Het pakket is daarmee specifiek op de staalbouw afgestemd.

De belangrijkste verschillen van de LT-versie ten opzichte van de volledige versie zijn:
- Maximaal 25 staven
- Resultaten worden per constructie getoond niet per staaf
- Toetsing staal volgens NEN 6770
- Geen automatische profieloptimalistatie
- Geen lastengenerator NEN 6702


>Klik hier voor de productbrochure