Efficiënte oplossing voor de bedrijfsvoering

Krachtige ERP/MRP software voor de bedrijfsvoering van kozijnproducenten. Van project- en relatiebeheer tot en met de inkoop, de productieplanning, leveringen, tijdregistratie en de nacalculatie.

Sterk in ontwerp

De voordelen van MatrixKozijn Project

Multifunctioneel

MatrixKozijn Project is breed inzetbaar voor de bedrijfsvoering van kozijnfabrieken. Van project- en relatiebeheer tot en met de inkoop, de productieplanning, leveringen, de tijdregistratie, het onderhandenwerk en de nacalculatie.

Naadloze integratie

De modules MatrixKozijn Hout, MatrixKozijn Kunststof en MatrixKozijn CNC werken naadloos samen met MatrixKozijn Project. Hierdoor wordt een geintegreerde automatiseringsoplossing gerealiseerd voor zowel kozijntechniek als voor de bedrijfsvoering.

Grip op projecten

Met MatrixKozijn Project krijgt u veel inzicht en een maximale grip op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Door de eenduidige werkstroom worden handelingen beperkt en worden faalkansen tot een minimum gereduceerd. Op elk moment inzicht en grip op alle lopende bedrijfsprocessen.

De kenmerken van MatrixKozijn Project

Kenmerken:

Projectbeheer

Projectbeheer

MatrixKozijn Project is ontwikkeld voor en door kozijnfabrieken die een bedrijfsbrede automatisering willen realiseren. De technologische basis is ERP/MRP, een afkorting die staat voor Enterprise Resource Planning en Material Resource Planning. De verwerking van alle projectmatige orders wordt met een totaalsysteem voor alle afdelingen geautomatiseerd. Alle gegevens van de eerste aanvraag tot en met de levering en nazorg worden centraal beheerd.

MatrixKozijn Project is geschikt voor zowel de kleinere als de grote kozijnfabrieken. De programmatuur is modulair opgebouwd en de modules kunnen vaak los van elkaar worden gebruikt. Hierdoor is een start met MatrixKozijn Project eenvoudig. Het motto is: eerst consolideren, dan implementeren. Consolideren betekent binnen het nieuwe systeem de huidige werkwijze inbrengen. Implementeren omvat het aanpassen en optimaliseren van procedures, zodat alle voordelen van bedrijfsbrede software worden benut. Het draagvlak in het bedrijf is hierdoor gewaarborgd, omdat de meerwaarde vanaf het begin duidelijk zichtbaar is.

Relatiebeheer

Relatiebeheer

Alle relaties worden beheerd binnen MatrixKozijn Project. Niet alleen van opdrachtgevers en leveranciers, maar van alle relaties waarvan het de moeite waard is dit centraal te beheren. Een relatie kan zowel debiteur als crediteur zijn, zodat er geen dubbele gegevens ontstaan. De contactpersonen van alle relaties vormen samen het netwerk van een kozijnfabriek. Binnen de contactregistratie worden alle contactmomenten met relaties vastgelegd. Contacten worden, afhankelijk van het soort contact, gelinkt met relaties, projecten, bestellingen of met productieorders. Een contactregistratie bevat altijd een contactpersoon van de relatie en de medewerker van het bedrijf zelf. Bij het registreren van een contact kan aangegeven worden of het contact opgevolgd moet worden, en door wie.

Van aanvraag tot opdracht

Van aanvraag tot opdracht

MatrixKozijn Project ondersteunt u tijdens het gehele commerciële traject. Als eerste is er een aparte optie voor het registreren en opvolgen van aanvragen. Als voor een aanvraag een offerte uitgebracht wordt, kunnen de benodigde gegevens via een offertecalculatie bepaald worden. Is een offerte eenmaal uitgebracht, komt de optie voor het offertebeheer in beeld voor de commerciële opvolging. Zodra een offerte een opdracht wordt, kunnen alle relevante afspraken direct in de opdracht geregistreerd worden. Aanvragen, offertes en opdrachten kunnen praktisch worden ingedeeld in deeloffertes en deelopdrachten. Hiermee houdt u grip op het gehele commerciële traject.

Projectplanning

Projectplanning

De module Projectplanning is ter ondersteuning van het plannen van projecten en productie badges. Aan de hand van de beschikbare capaciteit en de reeds ingeplande projecten kan de werkvoorraad en eventuele ruimte in de planning worden beheerd. Het doorgaan, verschuiven of wegvallen van projecten wordt hiermee voor iedereen op elk moment inzichtelijk. Het draagt bij aan een betere bezettingsgraad en rust en overzicht op de afdeling planning.

Inkoop en voorraad

Inkoop en voorraad

Met de module Bestellingen wordt de projectmatige inkoop van alle benodigde materialen en artikelen geregeld. De calculatiemodule bepaalt de benodigde bestelbehoefte. Deze behoefte wordt gebundeld tot een of meerdere bestellingen. Deze bestellingen worden beheerd binnen MatrixKozijn Project. Zodra goederen binnen komen, worden de leveringen via de optie goederenontvangst geregistreerd. Niet alleen projectmatige bestellingen worden langs deze weg verwerkt. Ook bestellingen ten behoeve van een interne, algemene voorraad kunnen hiermee worden beheerd.

Leverseries/fasering

Leverseries en faseringen

Veel projecten worden opgedeeld in fases of leverseries. De series kunnen naar eigen inzicht gemaakt worden, zoveel als gewenst. De werkvoorbereiding, de inkoop en de productie kan per serie ingepland en uitgevoerd worden. MatrixKozijn Project draagt zorg voor overzicht en grip op elke levering.

Productieorders

Productieorders

Een project kan in zijn geheel in productie genomen worden, maar kan een een opdeling of samenvoeging van projecten zijn. Grote projecten worden vaak per leverserie geproduceerd. grote leverseries worden vaak week opgedeeld in overzichtelijk productieorders. Een andere mogelijkheid is om meerdere kleinere projecten samen te voegen tot een productieorder. Een andere toepassing van productieorders is een indeling in verschillende onderdelen, bijvoorbeeld afzonderlijke productieorders voor kozijnen, ramen of deuren. Het doel van productieorders is om te komen tot overzichtelijke badges voor een soepele en optimale productie.

Tijdregistratie & Nacalculatie

Tijdregistratie en nacalculatie

Meten is weten, is een aloud gezegde. Het registreren van arbeidsuren kan met de module Tijdregistratie. De meest eenvoudige manier is de verwerking van 'urenbriefjes'. De uren worden dan handmatig ingevoerd in het systeem. Een meer geautomatiseerde manier is met behulp van barcodelezers. De gegevens van de medewerker, het projectnummer, de werksoort en de kostenplaats kunnen dan met enkele klikken worden geregistreerd. De nieuwste manier van tijdregistratie is via tablets of smartphones. Alle registraties kunnen dan draadloos en anytime & anywhere gedaan worden, ook door medewerkers die mobiele functies hebben.

De geregistreerde uren kunnen geanalyseerd worden voor de aan/afwezigheid, de uren per project, voor de projectvoortgang, voor onderhandenwerk posities en voor de nacalculatie. De registratie van de ingekochte materialen en het verbruik daarvan wordt ook meengenomen in de nacalculatie. De nacalculatie is geschikt om de calculaties van verschillende stadia van het project te analyseren. Zo kunnen de calculaties van de offertecalculatie, de werkbegroting en de uiteindelijke realisatie van uren en materialen met elkaar worden vergeleken. Zo weet u direct de status en het rendement per project.

Facturen

Inkoopfacturen

Projectmatige inkoopfacturen worden geboekt op een geplaatste bestelling. Samen met de inkomstenregistratie van de leveringen, wordt direct inzichtelijk of alle binnengekomen goederen en de inkoopfactuur met elkaar kloppen. Het fiatteren van inkoopfacturen wordt hier overzichtelijk is eenvoudig.

Verkoopfacturen

Verkoopfacturen worden aangemaakt op basis van de afspraken die in de offerte of order vastgelegd zijn. Dat kan per levering, of in termijnen, al dan niet volgens een termijnschema. De verkoopfacturen kunnen op papier, als PDF of als een XML bestand worden uitgevoerd. MatrixKozijn Project beschikt over opties voor digitale facturering. Er kan een template worden gedefinieerd voor het begeleidend schrijven in de e-mail en als bijlage kan worden gekozen voor het PDF of XML bestand.

Koppeling financiële software

Inkoop- en verkoopfacturen kunnen uitgewisseld worden met boekhoudkundige software. De uitwisseling vindt plaats door middel van dagboeken en journaalposten. Ook kunnen stamgegevens uitgewisseld worden met financiële software. Momenteel zijn er koppelingen beschikbaar met Accountview, Exact, Multivers, Grote Beer, Factor en Twinfield. Andere financiële softwarepakketten zijn op aanvraag.

Wij adviseren u graag

Het ontwerpen van kozijnen is een specialisme en vereist deskundige adviseurs. Graag geven wij u deskundig advies over de mogelijkheden van MatrixKozijn Project voor uw bedrijfsvoering. Bel ons of reageer via de website voor een gesprek met één van onze adviseurs. Wilt u zelf de werking en de visie van de software ontdekken? Vraag dan een demo aan.

Matrix Kenniscentrum

Kom meer te weten over de software van Matrix en raadpleeg
de informatiebronnen in het Matrix Kenniscentrum.

Bezoek ons kenniscentrum

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen voor kozijnfabrieken?

Onze branchemanager Hans Storms staat u
graag te woord.

Bel +31 88 5678 030

of ga naar onze contactpagina