Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Staalbouw Producten MxMetaal - Calculatie

Staalbouw


Nieuws Klant aan het woord Tekenbureaus Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Projecten Downloads Links Info aanvraag

Advance Steel MxMetaal - Calculatie MxMetaal - Project TREPCAD MxFrame - 2D/3D Raamwerken MxFrame - Verbindingen Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixMetaal - Calculatie


>Klik hier voor de productbrochure

Offertecalculatie

De kern van de verkoop van staalconstructies, is het vermogen om snel en betrouwbaar te bepalen wat het kost om een werk te maken. En omdat helaas lang niet elke calculatie opdracht wordt, is het extra belangrijk dat dat het gemakkelijk gebeurt.

MatrixMetaal Calculatie zorgt ervoor dat uw calculatie inzichtelijk is, en snel en goed op papier komt.

Calculatiemethodiek

In de manier waarop staalconstructiebedrijven hun calculaties maken, zitten grote verschillen. Daarom is het mogelijk om binnen MatrixMetaal Calculatie op verschillende manieren te calculeren.

Allereerst kan op vier manieren het nodige materiaal worden ingevoerd:
- Handmatig intoetsen van verkorte codes: een HE 100 A wordt ingevoerd als A100.
- Met de muis opzoeken en aanklikken in de grafische bibliotheek.
- Importeren vanuit alle gangbare tekenpakketten.
- Een ingevoerde possenlijst invoeren indelen aan de hand van overzichtstekeningen.

De kosten die er naast het materiaal worden gecalculeerd, kunnen op drie verschillende manieren worden bepaald:
- Per balk invoeren van uren.
- Generieke opslagpercentages per kostengroep.
- Toepassen van vooraf gedefinieerde rekenregels.

Materiaal

MatrixMetaal Calculatie bevat een breed assortiment voor de staalconstructiebranche gangbare materialen.
Het invoerscherm voor het materiaal is het scherm waarin een calculator via het toetsenbord de uitgetrokken tekeningen invoert. De calculator boekt hier tijdwinst omdat er met afkortingen en functietoetsen wordt gewerkt. De kolommen in het invoerscherm zijn eenvoudig te verwijderen en te verplaatsen. Hierdoor kan de calculator zijn eigen invoerscherm creëren, dat is afgestemd op zijn of haar manier van werken. Kopieëren en plakken van ingevoerde materialen is ook mogelijk zodat dubbel invoeren overbodig is.

De invoer van materiaal vanuit een 3D staaltekenpakket verloopt zeer vloeiend. Als de constructie ingevoerd wordt zonder de verbindingen te detailleren, dan kan heel snel een inzichtelijk plaatje worden gemaakt voor de opdrachtgever, dat tevens aangeeft waarmee in de calculatie rekening is gehouden. Import in MatrixMetaal Calculatie zorgt vervolgens voor een directe prijsbepaling van het materiaal. Dit is een functie die tevens voordeel biedt bij het bepalen van meer- en minderwerk, en bij het berekenen van een regiefactuur.
De prijzen die in het programma automatisch up-to-date worden gehouden, zijn afkomstig van diverse staalleveranciers. Het assortiment is veel breder dan alleen balk-, staaf-, en stripstaal, want alle kokers en buizen, plaatmateriaal, koudgewalste profielen en bevestigingsmaterialen zijn standaard in het systeem aanwezig. De prijzen worden vooraf door Matrix CAE gecontroleerd en pas daarna via e-mail verstrekt.

Hiermee kan iedereen zonder opzoekwerk een betrouwbare calculatie maken. Ook als er met aangevraagde offertes wordt gewerkt (grotere hoeveelheden kokers en buizen), kunnen deze prijzen op zeer eenvoudige manier in de calculatie worden verwerkt. Tenslotte berekent MatrixMetaal de ingestelde kortingen en de schroottoeslag.

De elementenstructuur van MatrixMetaal Calculatie maakt het mogelijk om een calculatie onder te verdelen in deelcalculaties. Dat geeft inzicht in de prijsopbouw van de diverse onderdelen. Daarnaast kan de calculator op deze wijze specifiek zijn met de kosten die op het materiaal worden gezet. Wijzigingen kunnen hierdoor veel sneller worden doorgevoerd.

Bewerkingen en toeslagen

Op de materialen van het project kunt u op ieder gewenst niveau activiteiten, conserveringen en werk van derden toekennen. Dit kan per pos maar ook per merk, bouwdeel of iedere andere onderverdeling die is toegepast. Dit bespaart invoertijd en waarborgt het inzicht in de verdeling van de kosten en uren in de calculatie. Wijzigen van materiaalhoeveelheden of profielafmetingen kunnen hierdoor zonder extra werk worden uitgevoerd.

In de kostenberekening kunnen o.a. gewicht, lengte, verfoppervlak, standaard uurtarieven en moeilijkheidsgraad als parameters worden meegenomen.

Rapportage

De gebruiker kan de rapporten zelf samenstellen. Uiteraard volgt hierdoor van elke calculatie een perfecte afdruk die precies laat zien wat belangrijk is:
- Algemene gegevens
- Uitgangspunten (prijsdatum en kortingen)
- Materiaalprijzen, straal- en menieprijzen
- Uren en overige kosten
- Calculatietotalen
- Kengetallen per bewerking en per kostenplaats

De calculatie ligt uiteindelijk ten grondslag aan een offerte. De calculatiemodule is daarom volledig geïntegreerd in het bedrijfsbeheersysteem MatrixMetaal Orderregistratie. Hier vindt beheer van aanvragen, automatisch genereren van offertes en opvolging plaats. Uiteindelijk vormt de offertecalculatie de basis voor de nacalculatie die binnen MatrixMetaal Orderregistratie automatisch en real-time wordt gemaakt.


>Klik hier voor de productbrochure