Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Staalbouw Producten MxFrame - Verbindingen

Staalbouw


Nieuws Klant aan het woord Tekenbureaus Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Projecten Downloads Links Info aanvraag

Advance Steel Steel Projects MxMetaal - Calculatie MxMetaal - Project TREPCAD MxFrame - 2D/3D Raamwerken MxFrame - Verbindingen Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixFrame - Verbindingen


>Klik hier voor de productbrochure

Detailberekening

Het maken van detailberekeningen van geboute en gelaste staalverbindingen kost vaak veel tijd. Door de vele te controleren onderdelen is het ontwerpen van een optimaal detail een tijdrovende bezigheid. Hierdoor wordt vaak gekozen voor een sterke vereenvoudiging van de berekening of een standaardoplossing waardoor de kans groot is dat de verbinding onnodig overgedimensioneerd wordt.

Matrix CAE biedt u de oplossing aan om op zowel een snelle als een economische wijze verbindingen te ontwerpen en te controleren.

Toepassingsgebied

In het programma Staalverbindingen kunnen geboute of gelaste verbindingen worden berekend aan de hand van de uitgebreide en ten dele zeer complexe rekenregels volgens NEN 6770 en NEN 6772.
Het programma werkt zowel controlerend als geometrisch ontwerpend. Middels de handige dynamische tekenmodule kan tijdens het ontwerp de invoer volledig grafisch worden gevolgd, wat het inzicht in het detail vergroot.

De berekening wordt uitgevoerd volgens de in Nederland geldende rekenregels, als omschreven in NEN 6770 en NEN 6772 of de Eurocode 3, waarbij rekening kan worden gehouden met de plastische eigenschappen van het materiaal. Hierdoor kan de verbinding nog verder worden benut.

De uitvoer kan door de gebruiker worden bepaald en varieert tussen een korte samenvatting en een zeer uitgebreide uitvoer waarbij tot in detail ingegaan wordt op de berekening. Hierdoor is de uitvoer uitermate geschikt voor controlerende instanties.

Het programma maakt onderscheid tussen de volgende soorten verbindingen:

Geboute kopplaatverbindingen
- Ligger-liggerverbindingen
- Ligger-dwarsdragerver-bindingen
- Voetplaten
- Kolom-liggerverbindingen
- kruis-, knie- of T-verbindingen

Gelaste buisverbindingen
- X-verbindingen
- T- en Y-verbindingen
- K- en N-verbindingen met of zonder overlap
- KT-verbindingen met of zonder overlap

Hoekstaalverbindingen
- Ligger-dwarsdrageraansluitingen
- Kolom-liggeraansluitingen

Diverse verbindings- en aansluitingsdetails:
- Diverse standaard lasdetails

Berekening

De controle van de staalverbinding bestaat uit vier componenten, te weten geometrie-, sterkte-, rotatiestijfheids- en capaciteitscontrole.

Alvorens de verbinding op sterkte te controleren, worden eerst de afmetingen van verbindingselementen gecontroleerd op juistheid. Hierbij wordt o.a. gekeken of aan de minimale en maximale boutafstanden wordt voldaan, de lasdikten voldoende zijn, enz. Wanneer blijkt dat een ingevoerde afmeting niet voldoet aan de voorschriften wordt de gebruiker gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld de betreffende waarde aan te passen aan het voorstel van het programma.

De verbindingsonderdelen en de aansluitende constructieonderdelen worden getoetst op sterkte volgens NEN 6770/6772 of EC3.
- minimale en maximale boutafstanden
- maximale boutgrens-krachten
- capaciteit van de trekzone
- capaciteit van de drukzone
- capaciteit van de afschuifzone
- dwarskrachtcapaciteit
- grensmoment van de verbinding
- eindcontrole ligger-liggerverbinding

Uitvoer

Na het uitvoeren van de berekening verschijnt een samenvatting in beeld. Hierin is direct af te lezen of het detail voldoet. U krijgt een weergave van de aanwezige momentcapaciteit en de rotatiestijfheid. Indien gewenst kan nu worden gekozen voor een gedetailleerde uitvoer. Deze uitvoer kan naar een bestand of rechtstreeks naar de printer worden gestuurd.

De uitvoer wordt opgenomen in een interne tekstverwerker. Binnen deze tekstverwerker is de tekst met de bekende plak- en knipfuncties van Windows te bewerken, zodat lettertype, opmaak en indeling volledig door de gebruiker kunnen worden bepaald. Indien de voorkeur uitgaat naar Microsoft Word, is dit zonder problemen mogelijk.

Numerieke uitvoer:
De numerieke uitvoer bestaat uit het weergeven van:
- invoergegevens
- detailgegevens rekenregels, inclusief weergave van de gebruikte formules en artikelen.
- unity checks, als samenvatting van het bovenstaande
Afhankelijk van de wensen van de gebruiker is de lengte van de uitvoer te beïnvloeden. De uitvoer onderscheidt zich dan door het wel of niet weergeven van detailinformatie.

Grafische uitvoer:
Na de berekening wordt de verbindingskarakteristiek volgens figuur 19 van NEN 6772 gepresenteerd. Hierin komt de relatie tussen het moment en de bijbehorende hoekverdraaiing tot uiting. Op grond van deze relatie wordt de verbinding geclassificeerd.

De grafische tekenmodule is direct gekoppeld aan de invoermodule waardoor elke wijziging in de invoer direct zichtbaar wordt in de tekening. Dit verhoogt het inzicht en verlaagt de kans op fouten. De tekenmodule is voorzien van uitgebreide zoom- en printopties. Hierdoor is het mogelijk het detail op schaal af te drukken en te voorzien van project- en bedrijfsgegevens.

s


>Klik hier voor de productbrochure