Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Onderwijs Nieuws Prof. J. Blaauwendraad

Onderwijs


Nieuws Producten Info aanvraag Bestelformulier

Prof. J. Blaauwendraad

Sitemap Disclaimer English version

Prof. J. Blaauwendraad

MatrixFrame voor boek van Prof. J. Blaauwendraad

Matrix CAE heeft een speciale versie voor het boek "Eindige-elementenmethode voor staafconstructies" van Professor Johan Blaauwendraad samengesteld. De toegankelijkheid van de software en de grafische presentatie van de rekenresultaten zijn redenen geweest om MatrixFrame als ondersteunende software te selecteren.

Meer informatie over het boek kunt u onderstaand lezen. Voor bestelling van het boek en de bijbehorende gratis softwareversie, ga dan naar de website van de VSSD (Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft).

>Klik hier voor de VSSD website
>Klik hier voor de VSSD pagina van het boek "Eindige-elementenmethode voor staafconstructies"
>Klik hier voor bestelinformatie


Eindige-elementenmethode voor staafconstructies

De computer is een onmisbaar hulpmiddel bij het berekenen van technische constructies. Dit boek geeft uitleg hoe dit geschiedt bij vlakke staalconstructies met behulp van de eindige-elementenmethode (EEM). Dit boek is bestemd voor studenten van de studierichtingen weg- en waterbouwkunde en bouwkunde, maar daarnaast zullen ook degenen die reeds werkzaam zijn in de praktijk, zoals constructeurs, de noodzakelijke kennis kunnen opdoen op het gebied van de eindige-elementenmethode. De inhoud is evenwel net zo relevant voor de vakgebieden werktuigbouwkunde, vliegtuigbouwkunde en aanverwante richtingen.

Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is geweest dat de ingenieur de constructieberekeningsprogramma’s oordeelkundig moet kunnen gebruiken. De
inhoud gaat ervan uit dat men al kennis heeft van mechanica, zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van arbeidstheorema’s. Er wordt slechts een minimaal
beroep gedaan op kennis van de matrixrekening.

Het boek geeft via internet toegang tot een studieversie van het EEM programma MatrixFrame van Matrix CAE BV, waarmee de in het boek behandelde voorbeelden kunnen worden berekend. Het geeft ook toegang tot een bijbehorend Uitwerkingenboek.