Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Kozijnbranche Producten MatrixKozijn - Opticalc

Kozijnbranche


Nieuws Nieuwsarchief Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag

MatrixKozijn - Hout MatrixKozijn - Elementen MatrixKozijn - Kunststof MatrixKozijn - Opticalc MatrixKozijn - Orderreg. MatrixKozijn - CNC Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixKozijn - Opticalc


>Video Opticalc - Relatiebeheer en Calculatie
>Video Opticalc - Kozijntekenen
>Video Opticalc - Calculatie
>Video Opticalc - Offerte in MS-Word
>Video Opticalc - Productielijsten
>Video Opticalc - Visuele werkplek
>Video Opticalc - Verkoopfacturen
>Video Opticalc - Gevels (1)
>Video Opticalc - Gevels (2)
>Video Opticalc - Gesegmenteerde gevels

Download brochure


>Klik hier voor de productbrochure van Opticalc

Opticalc als geïntegreerde oplossing of als apart programma met het unieke 3D design spreekt tot een ieders verbeelding. Niet alleen het ontwerp, maar ook de calculatie, werkvoorbereiding, productie met of zonder automatische machine aansturingen benaderen de perfectie. Opticalc is opgebouwd uit een aantal programma’s. Begonnen wordt met het inbrengen van de offerte of order gevolgd door het maken van de tekening. Vanuit de tekening(en) vindt de calculatie plaats waarbij via integratie met MS-Word geoffreerd kan worden. Afhankelijk van de status kan de werkvoorbereiding worden opgestart gevolgd door productieoverzichten w.o. zaaglijst en machineaansturing.

Inbrengen/wijzigen van een werk

Details van een offerte of order, resp. project worden vastgelegd, waaronder de toe te passen kleuren en het glas, projectprijzen, architect en uitvoerder. Een project bestaat uit merken. Deze kunt u t.b.v. productie en inkoop in deelorders indelen. U kunt artikelen en bewerkingen voor montage ingeven, waarbij u de hoeveelheid laat bepalen door formules welke gerelateerd kunnen zijn aan de oppervlakte van de kozijnen, etc..

Het tekenen

Zonder naar het ontwerp te gaan kunt u bij nieuw in te geven merken modellen uit de bibliotheek ophalen en de gewenste maat ingeven. Een razendsnelle methode waarbij u direct kunt vervolgen met de calculatie. Ook kunt u een nieuwe tekening maken, waarbij u voor vleugels en deuren eveneens de beschikking heeft over een bibliotheek met draaidelen, incl. beslag die u kunt invoegen. Tijdens het construeren van de pui ziet u de toegepaste kleuren en de maatvoering. U kunt doorsneden selecteren en daarmee controleren of de materialen goed gepositioneerd en van toepassing zijn. U kunt de statica en de glasdikte controleren. Met de 3D faciliteit kunt u inzoomen en details nader bekijken zoals de achterkant van de gevel waarmee u onder meer de verbinding van bv. de glaslatten kan controleren, etc. Aan de hand hiervan kunt u aanpassingen verrichten en/of de tekening opslaan.

Het bepalen van de uit te voeren bewerkingen

Automatisch worden vanuit de tekening de bewerkingen met bijbehorende artikelen voor het produceren van de gevel bepaald. Deze kunnen zowel betrekking hebben op arbeid, zoals het intrekken van rubbers, als op aan te sturen machines voor ontwatering, beluchting, verbindingen, bevestigingen voor staalverstevigingen bij kunststof, dilataties en bevestigingen van lagen, kop, vloer en voetankers bij vliesgevels. Ook kunt u handmatig bewerkingen, zoals het frezen van een brievenbus, toevoegen. Hiervoor selecteert u de betreffende stijl of regel en voegt de gewenste bewerking toe. Voor de juiste positie kan er met offsets tv. het midden, sponning links, rechts, etc. worden gewerkt.

Offreren en Formulieren

Het offreren gaat net zoals in het relatiebeheer via een integratie met MS-Word. U kunt sjablonen aanmaken en daaruit een selectie maken. Op deze wijze kunt u vrijwel alle formulieren die u wenst realiseren. Zoals bijvoorbeeld een laadlijst, een opleverlijst, etc.

Plottertekeningen en Export CAD

Er kunnen standaard tekeningen worden geprint waarbij het toegepaste beslag, het glas en de ventilatieroosters worden vermeld. Doorsneden kunnen gemarkeerd worden en via een apart blad worden geprint. Beiden worden naar CAD geëxporteerd. Er kunnen ook meer geavanceerde tekeningen worden opgemaakt. Dit soort tekeningen kunt u zelf indelen waarbij de doorsneden en de artikelen per afdeling worden toegevoegd. Hierbij kunt u aanvullende informatie vermelden, zodanig dat een CAD pakket niet meer nodig is.

Werkvoorbereiding

Voor de werkvoorbereiding zijn er diverse overzichten die u in staat stellen de productie correct voor te bereiden. De overzichten betreffen de materiaalbehoefte per afdeling, per artikelgroep en/of per leverancier, de lijst met verbinders, de inrollijst voor in te rollen profielen, de lijst met toebehoren, de controlelijst en de glaslijst. Deze lijsten kunt u voorzien van legenda’s teneinde uw eigen gezicht eraan te geven.

Productie

De productie bestaat uit diverse soorten zaaglijsten, uit een staat met machinebewerkingen, uit een (eventuele) machine- aansturing en uit de werkplek visualisatie. De productie kan per order worden opgestart; ook kunnen meerdere orders in een zgn. productieorder worden samengevoegd.

Machineaansturing

Opticalc legt volgens een door de machineleverancier opgegeven protocol een link tussen de bewerking van Opticalc en de macro in de machine. Deze link wordt via een ASCII file in de software van de machine ingelezen.
l

Werkplek visualisatie

Na het zagen en de machine bewerkingen kan de pui met de draaidelen, het beslag en toebehoren in elkaar worden gezet. Via barcodescanning wordt het frame herkend waarna het totale raam en het betreffende frame met de op die werkplek te monteren artikelen getoond wordt. Bij onduidelijkheid kan een artikel geselecteerd worden waarna er eventueel voorzien van foto’s een werkinstructie volgt.

Download brochure


>Klik hier voor de productbrochure van Opticalc