Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Kozijnbranche Nieuws Bouw Informatie Model

Kozijnbranche


Nieuws Nieuwsarchief Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag

Bouw Informatie Model (BIM)

De bouw is volop bezig met BIM. Dat staat voor Building Information Model, of op zijn Nederlands: Bouw Informatie Model. Binnen een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen zijn niet altijd even duidelijk en zijn vaak per project verschillend. De dynamiek van het grote aantal betrokken partijen en de grote hoeveelheid gegevens binnen een project, maakt dat de kans op faalkosten en inefficient werken groot is.

Werken volgens BIM zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Samenwerking en samen informatie uitwisselen zijn de centrale sleutelwoorden. In de automobiel- en ruimtevaartindustrie worden dergelijke methodieken en informatieopslag al lange tijd succesvol toegepast. Nu staat het binnen de bouw volop in de belangstelling.BIM in de kozijnbranche

Wat betekent BIM voor de kozijnbranche? Waar krijgt u mee te maken als u met ontwikkelaars, architecten, aannemers en uw onderaannemers en toeleveranciers volgens BIM werkt? Dat betekent aan de ene kant goede samenwerkingsafspraken maken met de partijen waarmee u samenwerkt, en anderzijds kiezen voor softwareoplossingen die het uitwisselen van kozijninformatie mogelijk maakt. MatrixKozijn speelt in op het werken volgens BIM. De software is binnenkort voorzien van speciale modules om kozijnen te importeren van of exporteren naar bijvoorbeeld Revit.

Voordelen van BIM

MatrixKozijn is klaar voor BIM

MatrixKozijn is voorbereid op de toekomst. In het nieuwsitem "Kozijnen bestellen via internet" kunt u lezen dat consumenten en dealers kozijnen online via internet kunnen uitzoeken en bestellen. Binnenkort is de uitwisseling met 3D CAD-systemen gerealiseerd. Met deze twee nieuwe opties, is MatrixKozijn klaar voor het Nieuwe Werken in de bouw.>Terug naar NIEUWS