Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Kozijnbranche Nieuws BIM met SmartRevit

Kozijnbranche


Nieuws Nieuwsarchief Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag

BIM koppeling MatrixKozijn met SmartRevit


  »Video van de BIM interface tussen SmartRevit en MatrixKozijn

BIM tussen kozijnproducent en architect

MatrixKozijn beschikt binnenkort over een nieuwe uitbreidingsmodule voor de uitwisseling van informatie over kozijnen met de 3D bouwkundige ontwerpsoftware Revit. Het doel van deze uitwisseling is dat kozijnleveranciers toegang krijgen tot ontwerpgegevens van kozijnen in Revit en op basis van hun eigen product specifieke oplossing een 3D Revit (of ander) model kunnen terug leveren. Deze werkwijze is speciaal van belang in een BIM proces, waar de betrokken disciplines zoals de architect, de aannemer en de kozijnfabrikant in een vroegtijdig stadium kunnen beschikken over gedetailleerde informatie.Kozijnen ontwerpen in co-makership

Met behulp van deze koppeling kan een efficiënter ontwerpproces worden bereikt, waarbij de architect op een globale en gemakkelijke wijze een kozijn kan definiëren. Daarna kan het kozijn vrijwel automatisch worden omgezet in een uitgewerkt, gematerialiseerd kozijn door de architect of bouwkundige. Ook kan het kozijn rechtstreeks door een kozijnfabrikant worden aangeboden volgens de eigen productspecificaties. Tot slot kan een fabrikant als co-maker aansluiten bij een BIM proces en in een relatief vroeg stadium bijdragen aan de gewenste oplossing. Het idee achter de ontwikkeling is dat kozijnfabrikanten in een eerder stadium van het ontwerpproces betrokken kunnen worden en met hun specifieke kennis kunnen bijdragen aan het ontwerpproces. Het modelleren van het kozijn door de fabrikant zelf, ipv door de eindgebruiker, kan bijdragen aan efficientere oplossingen. Dit samenwerken aan een intelligent 3D model van een gebouw noemen we Building Information Modeling, kortweg BIM.

Level Of Development (LOD)

De data-uitwisseling kan in verschillende fasen van het ontwerpproces (Level Of Development, afgekort LOD) plaatsvinden:

Voordelen

De hier beschreven methode van werken heeft als doel om het ontwerpproces en de gebruikte workflow efficiënter te maken en om beter gebruik te maken van de specifieke kennis van de betrokken disciplines. De kennis is nu nog sterk gescheiden. De gegevensstromen zijn niet gekoppeld, waardoor gegevens steeds weer opnieuw moeten worden ingevoerd. Dit werkt fouten en inefficiëntie in de hand. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van integratie van nieuwe bouwtechnieken, aanvullende energieprestatie eisen, terugdringen van faalkosten en het voorkomen van bouwfouten. De hier beschreven ontwikkeling kan aan de verbetering en integratie van het proces bijdragen.


  »Video van de BIM interface tussen SmartRevit en MatrixKozijn


>Terug naar NIEUWS