Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Ingenieurs Producten MatrixTools

Ingenieurs


Nieuws Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag Films

MatrixFrame MatrixTools MatrixGeo iC-Prefab Advance Steel MatrixCAD Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixTools

Moduleoverzicht MatrixTools:  
> Houten Balklagen > Download brochure
> Constructeurs Toolbox > Download brochure
> Staalverbindingen > Download brochure

MatrixTools - Houten balklagen

Het maken van ontwerpberekeningen voor houten balklagen, stijlen of kapconstructies ten behoeve van de woning- en utiliteitsbouw komt zeer regelmatig voor. Deze berekeningen kenmerken zich door hun eenvoudige mechanicaschema en kunnen vaak als een ligger op twee steunpunten worden geschematiseerd. Echter de dimensionering volgens de huidige TGB 1990 leidt tot een uitgebreid rekenproces, waarbij meerdere belastingsgevallen voor zowel de uiterste grenstoestand (sterkte) als de bruikbaarheidsgrenstoestand (stijfheid) moeten worden samengesteld. Daarnaast wordt het construeren in hout gekarakteriseerd door de veelheid aan modificatiefactoren, afhankelijk van de belastingsduur, de toegepaste houtsoort, afmetingen en de klimaatklasse.

Het gebruik van software voor het berekenen van bovengenoemde houtconstructies is daarom een logisch gevolg. In een kort tijdbestek kunnen complete houtconstructies op verantwoorde wijze worden gedimensioneerd, waarbij meerdere alternatieven naast elkaar kunnen worden gezet. Het programma is natuurlijk geschikt voor constructeurs, maar tevens voor architecten, aannemers en bouwkundigen, die ontwerp- en controleberekeningen willen maken en met name in de ontwerpfase tot een snelle inschatting van de profielgrootte willen komen.

Het programma kan voor de berekening van de volgende elementen worden gebruikt:

Balklagen:
Vloer- en dakbalken, waarbij de stijfheid van het beschot en de hart-op-hart-afstand van balken voor de spreiding van een puntlast een rol spelen, kunnen worden gedimensioneerd. In de berekening van een plat dak wordt tevens de extra belasting tengevolge van wateraccumulatie in rekening gebracht.

Gordingen:
In een dak toegepaste gordingen kunnen afhankelijk van het aangebrachte beschot zowel op enkele buiging als op dubbele buiging worden belast. In dit laatste geval kunnen voor de overspanningen in de y-as en de z-as van het profiel verschillende waarden worden opgegeven. De ingevoerde veranderlijke belastingen zijn gekoppeld aan de dakhelling en worden bij wijziging van deze dakhelling automatisch gecorrigeerd.

Sporen:
De berekening van sporen wijkt af van de overige berekeningen, omdat in dit constructie element ook normaalkrachten kunnen optreden. Daarnaast zijn de veranderlijke belastingen direct gekoppeld aan de dakhelling, en wordt de grootte van deze belasting automatisch aan de opgegeven hellingshoek aangepast.

Stijlen:
De berekening van gevelstijlen vinden plaats onder een windbelasting die door de lastengenerator wordt samengesteld.


MatrixTools - Constructeurs Toolbox

De Constructeurs Toolbox is een verzameling van 30 veel voorkomende constructieve berekeningen. De berekeningen zijn zowel voor mechanica als materiaalgebonden voor hout, staal, beton en metselwerk.

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende normen:
- TGB 1990
- NEN 6702 (belastingen)
- NEN 6720 (beton)
- NEN 6760, 6761 (hout)
- NEN 6770, 6771 (staal)
- NEN 6790 (steen)

Overzicht van de rekenopties van de Constructeurs Toolbox:

Mechanica:
- Bepalen van doorsnedegrootheden
- Liggers op meerdere steunpunten
- Bibliotheekbeheer

Hout:
- Doorsnedecontrole
- Knikcontrole

Staal:
- Doorsnedecontrole staal
- Knikcontrole staal
- Gedrukte kolom
- Wringing van I-profielen

Beton:
- Wapening doorsnede op buiging, afschuiving en wringing
- Wapening ronde doorsnede op buiging en normaalkracht
- Berekening opneembare momenten en afschuifkrachten
- M(N)-kappa diagram
- Pons in vloeren
- Momentenverloop in punt- en lijnvormige ondersteunde platen
- Berekening gedrukte elementen in geschoorde, ongeschoorde en schorende raamwerken
- Kruisjesmethode

Metselwerk:
- Oplegdetailberekening
- Knikberekening gesteunde wanden
- Knikberekening kolom
- Stabiliteitsberekening


MatrixTools - Staalverbindingen

In het programma Staalverbindingen kunnen geboute of gelaste verbindingen worden berekend aan de hand van de uitgebreide en ten dele zeer complexe rekenregels volgens NEN 6770 en NEN 6772. Het programma werkt zowel controlerend als geometrisch ontwerpend. Middels de handige dynamische tekenmodule kan tijdens het ontwerp de invoer volledig grafisch worden gevolgd, waardoor het inzicht in het detail vergroot.

De berekening wordt uitgevoerd volgens de normen waarbij rekening kan worden gehouden met de plastische eigenschappen van het materiaal. Hierdoor kan de verbinding nog verder worden benut.
De mate van uitvoer kan door de gebruiker worden bepaald en varieert tussen een korte samenvatting en een zeer uitgebreide uitvoer waarbij tot in details ingegaan wordt op de berekening. Hierdoor is de uitvoer uitermate geschikt voor de controlerende instanties.

Het programma kent de volgende verbindingstypen:

Geboute kopplaatverbindingen:
- Ligger-liggerverbindingen
- Ligger-dwarsdragerver-bindingen
- Voetplaten
- Kolom-liggerverbinding
- Kruis-, knie-, T- of T-90° verbinding

Gelaste buisverbindingen:
- X-verbinding
- T- en Y-verbinding
- K- en N-verbinding, met of zonder overlap
- KT-verbinding, met of zonder overlap

Hoekstaalverbindingen:
- Ligger-dwarsdrageraansluitingen
- Kolom-liggeraansluitingen
- Diverse verbindings- en aansluitingsdetails