Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Ingenieurs Producten MatrixFrame

Ingenieurs


Nieuws Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag Films

MatrixFrame MatrixTools MatrixGeo iC-Prefab Advance Steel MatrixCAD Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixFrame

Moduleoverzicht MatrixFrame  
> MatrixFrame - Algemeen > Download brochure
> MatrixFrame - Doorgaande Liggers > Download brochure
> MatrixFrame - 2D raamwerken > Download brochure
> MatrixFrame - Balkroosters > Download brochure
> MatrixFrame - 3D raamwerken > Download brochure
> MatrixFrame - Vlakke platen (FEM) > Download brochure
> MatrixFrame - Wanden (FEM) > Download brochure

MatrixFrame - Algemeen

MatrixFrame is een modern softwareprogramma voor bouwtechnische sterkteberekeningen. Het bestaat uit modules voor doorgaande liggers, 2D en 3D raamwerken, balkroosters, vlakke plaatvloeren en wanden. Samen maken ze gebruik van hetzelfde rekenhart, de motor achter de software en additionele functionaliteiten, zoals normcontroles en generatieve processen. Hierdoor is het werken met verschillende constructiemodellen binnen één omgeving eenvoudig en gebruikersvriendelijk.

Het werken met MatrixFrame is eenvoudig en gebruikvriendelijk. De "Easy-to-learn, easy-to-use" interface is prima geschikt voor zelfstudie en beginnende gebruikers. Door de heldere indeling in hoofd- en subfuncties wordt de software gemakkelijk en snel aangeleerd. Ook bij minder frequent gebruik is door het stappenplan de software weer eenvoudig op te pakken. Voor ervaren gebruikers en ideaal voor de 3D omgeving is een "CAD" interface gecreëerd, waarbij alle functionaliteiten gelijktijdig beschikbaar zijn. Hiermee wordt een grote mate van flexibiliteit gecreëerd. Kenmerkend is het grote grafisch werkvlak waardoor het ontwerpen van grotere constructies inzichtelijker wordt.

De software is leverbaar in de talen Nederlands, Engels en Duits. De taalkeuze voor het scherm en de taalkeuze voor uitvoer zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen. Zo kan het dat een constructeur in het Nederlands zijn invoer en berekeningen doet en voor de rapportage de Engelse taal kiest.

MatrixFrame - Doorgaande Liggers

 

Een groot deel van de sterkteberekeningen, die bij een constructief adviseur terecht komen, bestaan uit liggers of balken gesteund door twee of meer steunpunten en een eventuele uitkraging. Met behulp van het programma “Doorgaande liggers” is de gebruiker in staat om in een kort tijdbestek een groot aantal ontwerpende of controlerende berekeningen te maken. De basismodule bestaat uit de berekening van de krachtsverdeling en de vervormingen. Er zijn uitbreidingen beschikbaar voor het dimensioneren en toetsen volgens de Eurocode normen voor beton, staal en hout.

Momenten-dekkingslijn

  
 

MatrixFrame - 2D raamwerken

Samen met de liggermodule is de 2D-raamwerkenmodule één van de meest toegepaste onderdelen. Het programma is ideaal voor het snel en inzichtelijk ontwerpen van portaal- en vakwerkconstructies. Een naadloos geintegreerde normcontrole voor beton, staal en hout maakt deze module tot een krachtige ontwerp tool.


Invoer:
- Grafisch en/of numeriek
- Lastengenerator NEN-EN
- Combinatiegenerator NEN-EN
- Wateraccumulatie generator
- Mobiele belastingengenerator
- Gewichtsberekeningenblad

Profielenbibliotheek:
- Handmatige invoer A, I en E modulus
- Geparametriseerde doorsnedes
- ARBED, AVB, VEST
- Kabels
- IFB, THQ, ASB, HODY, SFB
- Raatliggers
- Standaard profielafmetingen voor beton en hout
- Amerikaans, Britse, Japanse en Indische profielen
- Eigen profielen en materialen
Rekenen:
- Geometrisch Niet Lineair
- Fysisch Niet Lineair-beton
- Fysisch Niet Lineair-staal
- Eigen frequentie berekeningen
- Elastische ondersteunde staven
- Niet Lineair verende opleggingen
- Niet Lineair verende staafaansluitingen
- Kabels mechanica
- Dwarskrachtcorrectie

Normcontrole:
- Staalcontrole NEN-EN
- Brandwerendheidscontrole NEN-EN
- Betoncontole NEN-EN
- Houtcontrole NEN-EN

MatrixFrame - Balkroosters

MatrixFrame - Balkroosters is hét programma om snel en efficiënt balkroosters, zoals een rooster van funderingsbalken of stalen liggers, in zijn geheel te ontwerpen. Doordat in een 3D omgeving gewerkt wordt, kan het balkrooster in zijn geheel ingevoerd en berekend worden. Op deze manier kan de constructeur in één oogopslag de constructie beoordelen en optimaliseren.

Balkroosters maakt net als de module "Doorgaande Liggers" gebruik van het geavanceerde balkelement. Aansluitingen en kruisingen tussen balkroosterelementen zorgen voor een automatische overdracht van buigende-, wringende momenten en dwarskrachten. De belastingen en de opleggingen worden onafhankelijk van de geometrie ingevoerd, waardoor optimalisatie van het rooster eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Wapeningstekening in plattegrond

Het wapenen van de fundering geschiedt in drie stappen. Te beginnen bij de algemene gegevens als uitgangspunt voor de berekening, zoals dekking van de wapening, plaatsing van de oplegging, nominale korreldiameter. Op basis van deze uitgangspunten kan begonnen worden aan definiëren van de basis- en bijlegwapening op doorsnedeniveau.

Het programma voorziet in tal van voorstellen die kunnen leiden tot een logische oplossing, waarbij wordt gekeken naar geometrie, mm2, minimale wapening, scheurwijdte etc. De keuze van de gebruiker wordt weergegeven in de momentendekkingslijn en geeft daarmee inzicht in de capaciteit.

Op het moment de dat de wapening bekend is, wordt automatisch de ligging van de wapening bepaald inclusief benodigde verankeringlengtes. Deze wordt schematisch weergeven in het zijaanzicht van de balk of in de plattegrond. 

MatrixFrame - 3D raamwerken

MatrixFrame 3D raamwerken is geschikt voor het berekenen van 3D staafwerkconstructies. De filosofie en werkwijze is identiek aan 2D raamwerken. Om met rekenmodel goed te kunnen schematiseren en voortdurend inzichtelijk te houden, is deze module uitgebreid met extra visualitie-opties. Constructies kunnen van 6 verschillende richtingen aanschouwd worden. Daarnaast is er een 3D dynamische view optie waarmee elke zichthoek kan worden gekozen. Slimme selectiefuncties maken het mogelijk delen van de constructie te tonen of juist tijdelijk uit te zetten.

MatrixFrame - Vlakke platen

Plaatconstructies hebben steeds vaker een complexe vormgeving. Ronde en schuine vormen maken het lastig de strokenmethode of de GTB tabellen op economische wijze toe te passen. Constructeurs zijn gebaat bij een gebruikersvriendelijk en krachtig rekenprogramma volgens de eindige elementen methode (FEM). Een programma dat bovendien over een korte en bondige rapportage dient te beschikken.

MatrixFrame - Vlakke platen is een nieuwe module binnen het bestaande staafgeoriënteerde MatrixFrame. De gerenommeerde invoerfilosofie is gekoppeld met het krachtige FEM rekenhart voor platen en staven. Hiermee is een nieuw totaalconcept gerealiseerd: MatrixFrame voor zowel staaf- én plaatconstructies. De basismodule omvat de lineair elastische berekening van krachten en vervormingen van tweedimensionale raamwerken.

Volledige ontwerpvrijheid
MatrixFrame biedt de mogelijkheid tot het invoeren van willekeurige plaatcontouren, vrije punt- en lijnlasten en vrije plaatsing van opleggingen. De geometrie-opbouw is volledig vrij en wordt niet beperkt door enige elementopdeling. De geavanceerde meshgenerator bepaalt zelfstandig de indeling van de elementen. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaats van de opleggingen, de lasten en de geometrieopbouw. Enige voor- of nabewerking op elementniveau is niet nodig.

Normcontrole beton Eurocode
MatrixFrame - vlakke platen is voorzien van een eenvoudige en slimme optie voor het bepalen van de benodigde wapening. De wapeningsmomenten (Mx ± Mxy en My ± Mxy) worden automatisch samengesteld. Daarna wordt de wapening in mm2 bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de gebruiker gekozen basiswapening. Alleen de bijlegwapening wordt gepresenteerd. De overige gebieden worden vlak gepresenteerd. Hiermee is in één oogopslag duidelijk welk deel door de basiswapening wordt afgedekt en waar bijlegwapening nodig is.