Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Ingenieurs Nieuws MatrixFrame 5.0

Ingenieurs


Nieuws Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag Films

Brandwerendheid staal Vernieuwde Toolbox Combinatiegenerator NEN8700 Service Packs MatrixFrame BIM Caseweek MatrixFrame 5.0 Waarom kiezen voor Matrix? Cement interviewt Ron Weener Klaar voor de Eurocode? Toetsing brandwerendheid Effectiever werken Project: Kerkgebouw

Sitemap Disclaimer English version

MatrixFrame 5.2

Introductie MatrixFrame 5.2

Met gepaste trots presenteren we u de nieuwste versie van MatrixFrame: versie 5.2. Deze versie is de beste versie ooit, met tal van nieuwe opties, waaronder volledige ondersteuning van de Eurocode en BIM opties voor uitwisseling van modellen. Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen en de verbeteringen!


Nieuwe menu en knoppenstructuur

MatrixFrame 5.2 is voorzien van een geheel nieuwe user-interface. In plaats van de traditionele knoppenbalken is er nu een lint (ribbon) met knoppen boven in het scherm beschikbaar. Deze menu en knoppenstructuur is ook aanwezig in toonaangevende software zoals MS-Office, AutoCAD en Revit. De knoppen zijn overzichtelijk en logisch opgedeeld in tabbladen. MatrixFrame was altijd al "easy to learn & easy to use". De nieuwe ribbon bar en de nieuwe uitgebreidere tooltips maken het werken met MatrixFrame nog eenvoudiger, en vooral nog plezieriger dan ooit tevoren.
>Introductiefilm...


Multifunctioneel en alles in één pakket!

MatrixFrame is de meest complete rekensoftware. Het begint met de toolbox. Een verzameling van 42 compacte maar uiterst krachtige detailberekeningen in beton, staal, hout en metselwerk. Vervolgens ondersteunt MatrixFrame 1D liggers, 2D raamwerken en vakwerken, 2D balkroosters, 3D raamwerken en vakwerken en tot slot FEM platen en FEM wanden. Al deze modules zijn naadloos geintegreerd met modules voor de normtoetsing van beton, staal en hout volgens 3 normen: De TGB 1990 (NEN), de Eurocode (EN) en de Eurocode met Nationale bijlagen (NEN-EN). Uniek is dat alle staafwerk en FEM berekeningen binnen hetzelfde programma plaatsvinden: één manier van werken, één eenduidig assenstelsel en modellen die van 1D naar 2D en weer naar 3D zijn om te zetten. Kortom, multifunctionele rekensoftware! >Introductiefilm...


MatrixFrame is klaar voor Eurocode!

Ongeacht wat nu de defintieve datum voor invoering van het nieuwe Bouwbesluit gaat worden, MatrixFrame is klaar voor de Eurocode! Alle Eurocode normen voor beton, staal en hout die momenteel definitief zijn, zijn in de software verwerkt. De softwareontwerpers en constructeurs hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Ze hebben een knap staaltje werk afgeleverd, want het was geen geringe klus. Er zijn 3 normen geimplementeerd: De TGB 1990 (NEN) de Eurocode (EN) en de Eurocode met Nationale bijlagen (NEN-EN). Per project kan er tussen deze normen worden geschakeld. Ook achteraf kan de normkeuze worden gewijzigd. Alle normspecifieke zaken zoals materialen, belastingen en combinaties worden dan omgezet. Niet alles kan automatisch. Daar zijn de verschillen in de normen in sommige gevallen te groot voor. In dat geval krijgt u een melding. >Introductiefilm...


MatrixFrame & BIM

De bouw is volop bezig met BIM. Dat staat voor Building Information Model, of op zijn Nederlands: Bouw Informatie Model. Werken volgens BIM is een filosofie die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Samenwerking en informatie uitwisselen zijn de centrale sleutelwoorden. Informatie uitwisselen kan met verschillende bestandsformaten. IFC speelt hierin een belangrijke rol. Daarom beschikt MatrixFrame 5.0 nu over een module voor uitwisseling volgens het IFC formaat. >Introductiefilm...


Spion functie

De nieuwe Spion functie maakt het mogelijk om per staaf en per belastingsgeval of -combinatie de gedetailleerd rekenresultaten te raadplegen voor de krachtswerkingen en de vervormingen. De rekenresultaten van alle markante punten worden automatisch getoond. Dit gebeurt in de vorm van grafieken (N-V-M en vervormingsdiagrammen) en in een numerieke weergave (tabellen met de maatgevende sneden bij alle bijbehorende relevante rekenwaarden). Daarnaast kan de gebruiker zelf sneden aanmaken om rekenresultaten op te vragen. Door met de muis te klikken of de positie numeriek in te voeren, worden alle exacte bijbehorende waarden aan u gepresenteerd. >Introductiefilm...


Spanningsberekeningen

MatrixFrame 5.2 beschikt over een nieuwe module voor spanningsberekeningen. Deze optie is beschikbaar naast de normcontrolemodules volgens de NEN of EN. Het betreft de elementaire spanningen volgens de mechanica. Deze module is geimplementeerd in alle MatrixFrame rekenmodules: zowel binnen 1D, 2D, 3D staafwerken als binnen FEM platen en FEM wanden. De spanningen worden numeriek in tabelvorm weergeven en grafisch in de vorm van kleurendiagrammen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve spanningen, waarbij de kleuren verlopen van groen naar blauw respectievelijk van groen naar rood. De legenda van de spanningen wordt horizontaal boven de constructie getoond. De legenda wordt als spannignsdiagram in N/mm2 weergegeven. Voor het materiaal staal kan dat ook relatief in % ten opzichte van de toelaatbare staalspanning.
>Introductiefilm...


3D realistische weergave

In de nieuwe versie is ook veel aandacht besteedt aan de 3D grafische weergave van constructies. De trend naar 3D rekenen zet zich door. Goed inzicht hebben in de schematisering van het model en de rekenresultaten is daarbij een must. MatrixFrame kent 2 manieren voor het weergeven van modellen: een geschematiseerde weergave van het rekenmodel (constructie-afbeelding) en nu ook een realistische 3D modelweergave, voorzien van de profieldoorsneden, de profielrotatie, de scharnierende staafaansluitingen en tot slot de opleggingen (virtueel model). Deze twee weergaven zijn ondergebracht in afzonderlijke tabbladen, te vinden onderaan het grafische venster. >Introductiefilm...


Rechtermuistoets

Het bewerken van eigenschappen van knopen, staven, profielen, materialen en belastingen is met MatrixFrame 5.2 nog verder vereenvoudigd en versneld. Alle functies voor het bewerken zijn vanaf nu ook onder de rechter muistoets beschikbaar. Het begint met het maken van een selectie. Het nieuwe selectie commando kan zowel knopen als staven selecteren. Afhankelijk waar de muiscursor zich bevindt, zijn de functies voor knopen of voor staven beschikbaar in het rechter muismenu. Kijk in de film ook naar het selecteren met een venster van links naar rechts of omgekeerd. Dat werkt net als bij AutoCAD als window of crossing. >Introductiefilm...


Softwarematige licentie

MatrixFrame was tot op heden altijd voorzien van een hardwarematige licentie. Er zijn hiervoor verschillende namen in omloop: hardwarelock, key of dongle. Oudere dongles zijn aangesloten op de LPT poort. De nieuwere op de USB poort. Tegenwoordig beschikt MatrixFrame (en ook andere softwareprogramma's van Matrix Software) over een nieuw type licentie: de softwarematige licentie. Dit type licentie wordt in andere softwareprogramma's zoals AutoCAD en MS-Office ook toegepast. Nadat u de software heeft geinstalleerd, wordt deze geactiveerd met behulp van een code. Op het moment van activeren dient u over een actieve internetverbinding te beschikken. Na de activatie is dat niet meer vereist.
>Introductiefilm...